دانلود رایگان


پرسشنامه خرسندی زناشویی - دانلود رایگاندانلود رایگان این ابزار 10 سوالی ابتدابرای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشوییاست. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه

دانلود رایگان

این ابزار 10 سوالی ابتدابرای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشوییاست. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از روابط زن وشوهر با استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد.

از هر پرسش می توان بهعنوان یک شاخص مستقل برای خرسندی زناشویی در زمینه های خاصی از تعامل زناشوییاستفاده کرد. لذا، نمره ها عبارت از پاسخ به هر سوال بوده و دامنه آن از 1 تا 10است. برای بدست آوردن شاخص کلی خرسندی زناشویی می توان کل سوالات را جمع کرد. دامنهنمرات کل مقیاس بین 10 تا 100 است.


پرسشنامه


خرسندی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا

پرسشنامه - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

این پرسشنامه در سال 1390 ساخته شد که 12 عامل از ویژگی‌‏های روانی دوران نوجوانی را می ...

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - فقط مشاوره در انجام پایان نامه ...

پرسشنامه - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

این پرسشنامه در سال 1390 ساخته شد که 12 عامل از ویژگی‌‏های روانی دوران نوجوانی را می ...

نقشه سایت - ravansanji.ir

به سایت روانسنجی خوش آمدید. آزمون ها; شخصیت; تست شخصیت مینه سوتا - فرم بلند; پرسشنامه ...

پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا

پرسشنامه - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

این پرسشنامه در سال 1390 ساخته شد که 12 عامل از ویژگی‌‏های روانی دوران نوجوانی را می ...

کشاورزی 19. کنترل اقلیم درون گلخانه: دما

پروژه مالی 2 (تجزیه و تحلیل سیستم حسابداری موسسه مالی و اعتباری مهر)

آشنایی با تست جوش و دستورالعمل جوشکاری

آسم ، پیشگیری و درمان

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

آزمون رورشاخ ( همراه با تصاویر ئ تفسیر )

30 سوال رشته طراح معماري با 3DMAX از سری آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای