دانلود رایگان


طراحی و برنامه ريزی مدیریتی منابع و امكانات ساخت و تولید(MRP) *** - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی و برنامه ريزی مدیریتی منابع و امكانات ساخت و تولید(MRP) ، مطلب آموزشی و مقاله مناسبی برای رشته مدیریت ، مدیریت تولید و مدیریت صنعتی بوده که در 50 صفحه تهیه

دانلود رایگان طراحی و برنامه ريزی مدیریتی منابع و امكانات ساخت و تولید(MRP) ، مطلب آموزشی و مقاله مناسبی برای رشته مدیریت ، مدیریت تولید و مدیریت صنعتی بوده که در 50 صفحه تهیه شده است
این تحقیق به تفصیل به بررسی طراحی و برنامه ريزی مدیریتی منابع و امكانات ساخت و تولید(MRP) می پردازد و مشتمل بر مضامین زیر است :
مقدمهپيشرفت و تكامل MRPپيشرفت و تكامل اوليه اقدامات مديريتي تغيير يافته MRPMRP بعنوان يك سيستم اطلاعاتي مديريت امكانات و تداركات طراحي و برنامه ريزي تجهيزات و ملزومات مواد اوليه در چه نقاطي MRP مفيد است و در چه نقاطي مفيد و كارآمد نيست؟ منطق محاسباتي MRPنمايش محاسباتي براي شركت XYساختار توليد، فهرست و صورتحساب مواد اوليه و قانونمند كردن داده ورودي فايل اصلي فهرست كالا و موجودي داده هاي ورودي زمانبندي و برنامه ريزي اصلي ليست اجزاي بكار رفته و شبكه بندي استفاده از اطلاعات خروجي MRP تثبيت نيازها و ملزومات MRP و حداقل كردن پرداختي فهرست كالا و موجودي Lot Sizing در MRP امنيت كالاهاي انبار شدهPush and Pullخروجيهاي اطلاعاتي مربوط به محاسبات MRP/CRPعملكرد سفارشي MRPكنترل فعاليت توليدي طراحي و برنامه ريزي قابليت و ظرفيت امكانات درجات و رده بندي هاي سيستم ها و ساختارها روشهاي انتخاب نرم افزار كامپيوتري براي MRPدرجه بندي و رتبه بندي سيستم هاي MRPچك ليست MRPخدمات مشتري (پس از فروش) كيفيت توليد كنندگي مديريت فهرست كالا و موجوديابزارهاي مديريتي جديد خريد دقيقاً مبتني بر زمان رابطها رضايت كاربر سيستم آموزش و مديريت كارمندان MRPطراحي توزيع امكانات و تجهيزات (DRP)جمع بندي و نتيجه گيري: جدول 1-11 صورتحساب و فهرست هاي ساخت و توليد جدول 2-11 برنامه ريزي و زمانبندي اصلي جدول 3-11 طراحي تجهيزات و امكانات مواد اوليه (MRP) جدول 4-11 مدل MRP محصول X جدول 10-11 گزينه C5 مؤلفه MRP
جدول 11-11 گزينه C6 مؤلفه MRP جدول 12-11 گزينه C7 مؤلفه MRP جدول 13-11 جدول پيش بيني ها بهمراه سفارشهاي شركتجدول 14-11 ملزومات و امكانات طراحي كلي جدول 15-11 سفارش ملزومات و امكانات MRP موردي جدول 16-11 نمايش تحويل سفارشات جدول 17-11 نمايش ملزومات و امكانات MRP موردي جدول 18-11 تحليل نرم افزار برنامه ريزي جدول 19-11 تحليل كاربردي نرم افزار موجود جدول 20-11 فضاي سرويس دهي شرقي و مراكز توزيع منطقه اي غربي، مدل محصول Y . سفارش كارخانه اي طراحي شده
قسمتی از متن:
طراحي و برنامه ريزي منابع و امكانات ساخت و توليد (MRPII) را مي توان بعنوان روشي براي طراحي و برنامه ريزي مديريتي، اجرا و كنترل فعاليت توليدي تعريف كرد. MRPII توسط شركتهاي توليد كننده ابداع و اختراع شد اما در اكثر صنايع غير توليدي نظير صنايع خدماتي و توزيع كننده نيز عموميت يافته است. MRPII در يك حلقه بسته يا حلقه اي داراي فيدبك (پسفورد) بصورت يكپارچه درآمده و در پيش بيني تقاضا، برنامه ريزي توليد و زمانبندي توليد و كنترل فعاليت توليدي بكار گرفته مي شود. MRPII فلسفه اي براي طراحي و برنامه ريزي قانوني و ................................

طراحی و برنامه ريزی مدیریتی منابع


برنامه ريزی مدیریتی منابع


طراحی مدیریتی منابع


برنامه ريزی امكانات ساخت و تولید(MRP)


برنامه ريزی امكانات ساخت و تولید


برنامه ريزی امكانات ساخت


برنامه ريزی امكانات تولید


طراحی و برنامه ریزی MRP


سيستم اطلاعاتي مديريت امكانات


مقاله رشته مدیریت


دانلود مقاله مدیریت


مقاله مدیریت استراتژیک


مقاله مدیریت منابع انسانی


مقاله مدیریت مالی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Teamviewer v10

واکسیناسیونجزوه ی آموزشیXRD دانشگاه تربیت مدرس

گرایش های جدید رشته تریبت بدنی در کارشناسی ارشد