دانلود رایگان


تحقیق کاهش مرگ نوزادان راهکارها و برنامه ها - دانلود رایگاندانلود رایگان این تحقیق در فرمت وردword و در11 صفحه میباشدهر کودکی حق حیات دارد، مرگ نوزادان یکی از مهمترین مشکلاتبهداشتی است که نسبت به آن غفلت شده است. در کشور ما سالیانه

دانلود رایگان این تحقیق در فرمت وردword و در11 صفحه میباشد

هر کودکی حق حیات دارد، مرگ نوزادان یکی از مهمترین مشکلاتبهداشتی است که نسبت به آن غفلت شده است. در کشور ما سالیانه ۲۰۰۰۰ نوزاد فوت می کنند، که اگربرآورد مرده زایی رابه آن اضافه کنیم، مرگهای حول وحوش تولد(از هفته ۲۲ حاملگی تا پایان ۲۸ روزگی) بیش از ۳۵۰۰۰ نفرخواهد شد.
مرگهای حول و حوش تولد سومین عامل شایع ازدست رفتن سالهای عمر(تمام سنین) درکشورهستند.
کمترین میزان مرگ نوزاد در سال ۲۰۰۰ مربوط به کشور ژاپن است که ۲در هزار تولد زنده است در حال حاضرمیزان مرگ نوزاد در کشور ۳/۱۸ در هزار تولد زنده(DHS سال ۱۳۷۹) می باشد. علیرغم اینکه در طی ۱۵ سال گذشته میزان مرگشیرخواران و کودکان زیر ۵ سال کاهش یافته است، اما میزان مرگ نوزادان تقریباً ثابت باقی مانده است و بتدریج سهمآن درمرگ کودکان زیر ۵سال کشور در حال افزایش است. بطوریکه مرگ نوزادان در کشور حدود۵۰ درصد مرگ زیر ۵سال را بخود اختصاصمی دهد. بنا بر این با طراحی برنامه های مناسب برای کاهش مرگ نوزادان در کنار تداوم برنامه های مراقبتاز کودکان زیر ۵ سال میتوانبار بیماریهای شایع کشور را تغییر داد.

یکی از تعهدات کشورمان در صحنه بین المللی کاهش میزان مرگکودکان زیر ۵ سال تا سال۲۰۱۵به دو سوم میزان آن در سال ۱۹۹۰ است. (Millennium Development Goals)

4گروه عمده بیماریها و اختلالات زیر بترتیب شیوع،علل و عوامل مرگ نوزادان رادر کشورنشان میدهند:
۱- زایمان زودرس(prematurity) وتولدنوزاد کم وزن(LBW)71 درصد از علل مرگها
۲- ناهنجاری های مادرزادی ۱۳درصد از علل مرگها
۳- صدمات زایمانی (آسفیکسی، خونریزی داخلمغزی) ۱۰ درصد از علل مرگها
۴- عفونت ۶ درصد از علل مرگها
طبیعتا برای کاهش مرگنوزاد باید :مراقبت های قبل از بارداری، دوران بارداری،حین زایمان وپس از زایمان را در سطوح مختلف ارائه خدمتباز بینی ،طراحی مجدد و اجرا کرد


تحقیق


کاهش


مرگ


نوزادان


راهکارها


و


برنامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بن بست سیستم های توضیع شده

استخدام بادرآمد عالی

پروژه آمارنمونه سوال ایمنی در برق

پاورپوینت فیزیولوژی گیاهی 3(اثر عوامل بیرونی )کامپیوتر 23. تجزیه و تحلیل پروتکل PGM توسط UPPAALپرورش طیور گوشتی